שקר כלשהו: לוח השנה העברי

השבוע נחגוג את ראש השנה העברי, המתחיל מחדש את מניין ימי השנה העברית. כדי להיזכר בחודשים העבריים, רובנו צריכים לחזור למשהו מהילדות כמו שירה של אחת הפזמונאיות העבריות הדגולות, נעמי שמר, "שנים עשר ירחים". הכל מאד עברי.

חוץ מלוח השנה העברי.

לפחות זה המוכר לנו. לוח השנה העברי המקורי מהתנ"ך קשור קשר רופף בלבד ללוח השנה העברי המתחיל בתשרי. את סידור החודשים המוכר לנו כיום וגם את שמות החודשים, אימצנו כנראה בימי הגלות מלוח השנה הבבלי והאכדי. מהם למדנו מתי הגיוני להתחיל ולסיים את השנה, וגם שאבנו את הכינויים המלווים אותנו עד היום. חודש תשרי למשל קיבל את שמו מהשורש ש.ר.י המאפיין מלים של תחילה באכדית. הלוח שלנו מתובל אפילו במעט עבודת אלילים – חודש תמוז שואב מהחודש הבבלי הנקרא על שם אל הצמחים והמזון השומרי דוּמוּז.