unik היא קבוצת תקשורת
רב תחומית העוזרת למותגים,
רעיונות ואנשים לשנות את
המציאות לטובה

WE
ARE
UNIK

    pr :crisis management:digital

#קול_המון_79

מה השתנה

מאת: נסים דואק

#קול_המון_79

לארוז לך?

מאת: נסים דואק

#קול_המון_79

עצות חינם

מאת: נסים דואק

#קול_המון_79

שקר כלשהו: לוח השנה העברי

מאת: נסים דואק