unik היא קבוצת תקשורת
רב תחומית העוזרת למותגים,
רעיונות ואנשים לשנות את
המציאות לטובה

WE
ARE
UNIK

    pr :crisis management:digital

קול_המון #77

והמחיר? ללא תחרות

מאת: נסים דואק

קול_המון #77

מטרו סטורי

מאת: נסים דואק

קול_המון #77

מסך המוות הכחול

מאת: נסים דואק

קול_המון #77

רק מילה: תמונת ניצחון

מאת: נסים דואק

קול_המון #77

שקר כלשהו: פייק או פלי

מאת: נסים דואק